Cursussen

Je bent definitief ingeschreven als je ons verwittigd hebt van je inschrijving en het totale bedrag hebt overgemaakt op ons rekeningnummer.  Bij annulatie voor de start van de cursus wordt het bedrag terugbetaald, verminderd met een administratieve kost van 15 euro .  Stopzetting tijdens de duur van de cursus geeft geen aanleiding tot terugbetaling.  

Afhankelijk van de gevolgde cursus zijn er verschillen naar terugbetaling van de mutualiteit

  • Prenatale cursus: aangezien wij werken met het derdebetalerssysteem, krijgen wij per les dat je aanwezig bent een extra vergoeding van de mutualiteit. Het bedrag dat je ons betaalt is de opleg.  
  • HypnoBirthing: hier wordt ook gewerkt met het derdebetalerssysteem.  Per les dat je aanwezig bent wordt nog een extra vergoeding aan je mutualiteit gevraagd. Het bedrag je ons betaalt is de opleg.
  • Babymassage: geen tussenkomst van de mutualiteit
  • Zwangerschapsyoga: geen tussenkomst van de mutualiteit
  • Postnatale cursus: Het bedrag dat je ons betaald is het volledige bedrag.  Het bedrag dat terugbetaald wordt door jouw ziekenfonds is afhankelijk van het aantal aanwezige lessen. Op het getuigschrift kunnen enkel de gevolgde lessen vermeld staan.

Consultaties

Ook wij zien soms iets over het hoofd,… wij hebben begrip voor het eenmalig vergeten van een consultatie.  Bij een tweede keer, kan een forfait van 25€ aangerekend worden.

Om voor iedereen voldoende tijd te kunnen maken, vragen wij jullie om op tijd te komen.  

Onkostennota

Wij zijn steeds bereid jullie een overzicht te geven van de aangerekend kosten aan jullie mutualiteit en de eventuele opleg die jullie ons rechtstreeks betaalden.  Deze onkostennota's kunnen van belang zijn om in het kader van een hospitalisatieverzekering terugbetaling te krijgen.

Wachtdienstvergoeding

De wachtdienstvergoeding omvat het 24/24 u van wacht zijn door de vroedvrouwen van onze praktijk en wordt door de ouders op het huisbezoek dat plaatsvindt vòòr 37 weken vereffend.  Enkel wanneer een vrouw bevalt voor 37 weken en er geen beroep op ons werd gedaan, wordt de wachtdienstvergoeding terugbetaald.  Na 37 weken is er geen terugbetaling mogelijk.  Wij staan niet in voor het al of niet terugbetalen door een hospitalisatieverzekering.