Cursussen

Je bent definitief ingeschreven als je ons verwittigd hebt van je inschrijving en het totale bedrag hebt overgemaakt op ons rekeningnummer.  Annulaties omwille van medische redenen voor de start van de cursus worden volledig terugbetaald.  Stopzetting tijdens de duur van de cursus geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

Consultaties

Ook wij zien soms iets over het hoofd,… wij hebben begrip voor het eenmalig vergeten van een consultatie.  Bij een tweede keer, kan een forfait van 25€ aangerekend worden.

Om voor iedereen voldoende tijd te kunnen maken, vragen wij jullie om op tijd te komen.  

Onkostennota

Wij zijn steeds bereid jullie een overzicht te geven van de aangerekend kosten aan jullie mutualiteit en de eventuele opleg die jullie ons rechtstreeks betaalden.  Deze onkostennota's kunnen van belang zijn om in het kader van een hospitalisatieverzekering terugbetaling te krijgen.

Wachtdienstvergoeding

De wachtdienstvergoeding omvat het 24/24 u van wacht zijn door de vroedvrouwen van onze praktijk en wordt door de ouders op het huisbezoek dat plaatsvindt vòòr 37 weken vereffend.  Enkel wanneer een vrouw bevalt voor 37 weken en er geen beroep op ons werd gedaan, wordt de wachtdienstvergoeding terugbetaald.  Na 37 weken is er geen terugbetaling mogelijk.  Wij staan niet in voor het al of niet terugbetalen door een hospitalisatieverzekering.