Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever' wil een open leercentrum zijn voor studenten vroedvrouw, lactatiekunde, doula's, osteopaten en alle andere beroepen die aansluiting vinden bij de zorg voor mama, partner en baby. Dat wil zeggen dat er ook regelmatig studenten aanwezig zijn bij huisbezoeken of consultaties.

 

Een stageplaats aanvragen kan via ons mailadres.  Aanvragen voor het komende schooljaar 2018-2019, zijn helaas niet meer mogelijk.

Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever'

Blankenbergse Steenweg 14D

8000 Brugge

BE21 9730 0243 1603

Afspraken en vragen

Bellen kan van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 18u naar jouw persoonlijke vroedvrouw

SMS wordt niet beantwoord

Wachtdienstnummer (24/24, 7/7)

Voor dringende vragen en diagnose arbeid

050684775