Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever' wil een open leercentrum zijn voor studenten vroedvrouw, lactatiekunde, doula's, osteopaten en alle andere beroepen die aansluiting vinden bij de zorg voor mama, partner en baby. Dat wil zeggen dat er ook regelmatig studenten aanwezig zijn bij huisbezoeken of consultaties.

 

Een stageplaats aanvragen kan via ons mailadres.  Aanvragen voor het komende schooljaar 2017-2018, zijn helaas niet meer mogelijk.