Als vroedvrouwenpraktijk willen we transparant zijn met onze cijfers.  

Daarom hebben we voor iedereen die geïnteresseerd is een overzicht gemaakt van de begeleidingen van onze arbeiden en bevallingen in het voorbije jaar 2018. 

 

In 2018 vroegen 108 koppels aan onze praktijk om begeleiding tijdens arbeid en/ of bevalling: 

 

51 koppels kozen voor begeleiding tijdens de arbeid, daarvan 

 • kozen 2 koppels ervoor verder begeleid te worden door één van onze huisartsen binnen het ziekenhuis. De 2 baby’s werden ook met onze begeleiding in het ziekenhuis geboren.   
 • beviel 1 mama onverwacht thuis na het begeleiden van de arbeid 

 

59 koppels kozen voor een thuisbevalling 

 

 

CIJFERS VAN ONZE BEVALLINGEN :

 • 59 mensen koppels kwamen bij ons langs met de vraag om een thuisbevalling. Daarvan zijn in 2018,  39 baby’s effectief thuis geboren.
 • 1 mama beviel onverwacht thuis 
 • 5 mama’s bevielen met ons in het ziekenhuis, 2 hadden hiervoor gekozen en 3 kozen initieel voor een thuisbevalling, maar werden omwille van medische redenen verplaatst
In 2018 begeleidden we dus in het totaal 45 bevallingen.  

 

Pariteit 

 

Van de 59 koppels die kozen voor een thuisbevalling waren: 

23 koppels zwanger van hun eerste kindje 

36 koppels minstens voor de tweede keer zwanger 

 

Van de 2 koppels die kozen voor een ziekenhuisbevalling onder onze begeleiding was: 

1 koppel zwanger van een eerste kindje 

1 koppel zwanger van een tweede kindje 

 

Doorverwijzingen bij vraag om thuisbevalling 

 

Van de 59 koppels die initieel kozen voor een thuisbevalling zijn uiteindelijk 39 mensen effectief thuis bevallen: 

 

 • Van de eerstbarenden bevielen uiteindelijk 11 van de 23 mama’s thuis 

 • Bij de meerbarenden waren dat er 28 van de 36 

 

 • Door exclusiecriteria konden 8 van 59 koppels niet aan een thuisbevalling te starten omwille van de volgende redenen: 

 • 4 mama’s kregen hun baby vóór de 37 weken. 

 • 1 mama werd uitgesloten na overleg met de gynaecoloog omdat de ze bij de vorige bevalling een inversie van de baarmoeder had. 

 • Bij 1 mama werd via echo een zware hartafwijking bij de baby vastgesteld op 20 weken.

 • 2 mama’s kregen een inductie: eentje omwille van postmaturiteit en eentje omdat ze er zelf voor koos.

 • 3 van deze 8 koppels die weerhouden werden om thuis te bevallen, werden toch verder door ons begeleid in het ziekenhuis. Redenen van doorverwijzing: 1 maal meconiaal vruchtwater, 1 maal uterusinversie in de voorgeschiedenis en 1 maal premature arbeid op 36w en 5d.. 

 

 • Van de 51 mama’s die aan hun bevalling thuis begonnen werden 39 baby’s thuis geboren. 12 mama’s werden doorverwezen tijdens de arbeid of het persen 

 • Bij 7 mama’s was er sprake van niet vorderende ontsluiting. Alle waren eerste kindjes. 

 • Bij 1 mama  was er sprake van niet vorderend persen, een eerste kindje. 

 • Bij 3 mama’s begon de arbeid met het breken van de vliezen en meconiaal vruchtwater. 2 keer een eerste kindje en 1 maal een meerbarende. 

 • 1 mama werd doorverwezen na meer dan 24 uur gebroken vliezen zonder weeën. 

 • Geen enkele mama en/of baby werd tijdens de arbeid en/of bevalling doorverwezen omwille van ernstige medische complicaties.

  

  

Perineum 

 

Van alle 45 moeders die met ons zijn bevallen had(den)

 

28 vrouwen een intact perineum. 

5 mama’s een eerste graadsruptuur, deze werden niet gehecht. 

10 mama’s een tweede graadsruptuur, waarvan eentje niet gehecht. 

1 mama thuis een derde graadsruptuur. Deze werd gehecht in het ziekenhuis.  

1 mama een episiotomie. Deze werd thuis gehecht.  

 

Hierdoor komen wij voor dit jaar op een percentage van 2 op 100 vrouwen die in onze praktijk met een episiotomie zijn bevallen.   

 

1 vrouw werd doorgestuurd na de bevalling met een derde graadsruptuur  

 

Omdat het bij thuisbevallingen en bevallingen met de huisarts in het ziekenhuis over niet gecompliceerde bevallingen gaat, kunnen we geen volledig objectieve vergelijking maken met het Vlaamse gemiddelde.   

 

Bevallingshouding 

 

Van alle bevallingen (45) die we in het jaar 2018 begeleidden, bevielen 

7 vrouwen op de rug 

2 vrouwen op de zij 

15 vrouwen in bad 

14 vrouwen op handen en knieën 

3 vrouwen rechtopstaand 

2 vrouwen op de baarkruk  

2 vrouwen al hurkend 

 

Epidurale verdoving 

 

Van alle mensen die aan een natuurlijke bevalling met ons dachten, 59 – 1 (geplande sectio owv hartafwijking baby) + 2 (gepland met ons in ziekenhuis) kregen 9 mensen een epidurale. Dit komt op een percentage epidurale verdoving van 15% van alle mama’s die werden voorbereid op een natuurlijke bevalling onder onze begeleiding. Van alle mama’s die dus initieel het idee hadden om onder onze begeleiding te bevallen, beviel 85% zonder epidurale!

Dit percentage ligt ver boven het Vlaamse gemiddelde (30,3%). 

 

Het lage cijfer epidurale verdoving verklaren wij aan de ingesteldheid van de vrouwen, die een thuisbevalling of ziekenhuisbevalling met de huisarts wensen, om een zo’n natuurlijk mogelijke proces na te streven en de visie van onze praktijk om weinig tot niet medische in te grijpen bij normale fysiologische bevallingen. Maar we vinden ook een verklaring in de voorbereiding op de bevalling die deze koppels kiezen tijdens hun zwangerschap.  We merken op dat de vrouwen die de cursus hypnobirthing volgden en de keuze maakten om thuis te bevallen, ook allemaal zonder epidurale bevallen zijn.   

 

Tevens is de één op één begeleiding door de vroedvrouw en de huisarts een groot pluspunt in dit item, gekend als midwifery led care in de verloskundige wereld. 

 

Keizersnede 

 

2 vrouwen die het plan hadden om thuis te bevallen, kregen een sectio: 

 • Eén mama omwille van een hartafwijking bij de baby die tijdens de zwangerschap werd ontdekt 

 • Eén mama omwille van niet vorderende ontsluiting 

 

Van alle mama’s die door ons begeleid werden tijdens hun bevalling (thuis + ziekenhuis) (53), kreeg dus slechts één vrouw uiteindelijk een keizersnede wat neerkomt op een percentage van 0,019% 

  

Andere complicaties na de geboorte: 

 

 • 2 baby’s werden opgenomen binnen de 24 uur na de geboorte in het ziekenhuis omwille van kreunen ondanks een goeie apgarscore na de bevalling.  Beide baby’s werden met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht.  Er kon geen duidelijk aanwijsbare reden aangetoond worden voor het kreunen. Ze werden uit zekerheid een tijd in het ziekenhuis geobserveerd.  Zij konden het ziekenhuis na een paar dagen gezond en wel verlaten.   
 • 1 mama werd in het ziekenhuis opgenomen omwille van een grote hoeveelheid bloedverlies na de geboorte, gecombineerd met een derdegraadsruptuur. 
 • 1 mama die door ons begeleid werd in het ziekenhuis werd na de bevalling de placenta operatief verwijderd omdat die niet spontaan kwam.  

Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever'

NIEUW ADRES!:

Blankenbergse Steenweg 178

8000 Brugge

Nieuw rekeningnummer!

BE15 3631 8985 7130

Afspraken en vragen

Bellen tijdens weekdagen 08u30 tot 18u (vrijdag 17u) naar jouw persoonlijke vroedvrouw

Een mail sturen kan naar:

info@de-oever.be

Wachtdienstnummer (24/24, 7/7)

Voor dringende vragen en diagnose arbeid

050684775