Het eerste deel van je arbeid thuis beleven...

 

Je hebt de wens om in het ziekenhuis te bevallen, maar wil graag een (groot) deel van je arbeid thuis beleven en daarbij zeker zijn van onze begeleiding.  We zijn 24 op 24 voor jullie beschikbaar en komen van zodra het nodig is bij jullie aan huis. We helpen jou met de weeën om te gaan, evalueren het verloop van jouw arbeid en vertrekken op het juiste moment samen met jullie naar het ziekenhuis.  Hierdoor vergroot je de kans op een natuurlijke geboorte met zo min mogelijk medisch ingrijpen.  Eens in het ziekenhuis blijven we nog even bij jullie en rapporten we de situatie aan de vroedvrouw van dienst.  Bij de verdere arbeid en bevalling blijven we niet aanwezig.

 

Concreet:

 

Denk je hier over na maak dan eerst een afspraak in onze praktijk met één van de vroedvrouwen. Daarna komt een andere vroedvrouw bij jullie op huisbezoek, tussen 35 en 37 weken zwangerschap, om jullie de wachtdienst te overhandigen en uit te leggen hoe deze te gebruiken en wanneer te bellen.  

Veel materiaal hoef je hiervoor niet in huis te halen: enkel een pak kraamverbanden mochten je vliezen breken….

 

Kan ik hierna nog beslissen om thuis te bevallen?

 

Ja, indien je:

  • in aanmerking komt voor een thuisbevalling
  • op voorhand alles in huis hebt gehaald voor een mogelijke thuisbevalling
  • met alle zorgverleners in onze praktijk hebt kennisgemaakt.

  

Vroedvrouwenpraktijk 'de Oever'

NIEUW ADRES!:

Blankenbergse Steenweg 178

8000 Brugge

Nieuw rekeningnummer!

BE15 3631 8985 7130

Afspraken en vragen

Bellen tijdens weekdagen 08u30 tot 18u (vrijdag 17u) naar jouw persoonlijke vroedvrouw

Een mail sturen kan naar:

info@de-oever.be

Wachtdienstnummer (24/24, 7/7)

Voor dringende vragen en diagnose arbeid

050684775